Vi mennesker har til enhver tid levet som en del af et årshjul og et endeløst kredsløb, som vi alle er en del af. Selvom de moderne teknologiske tider som vi befinder os i lige nu, giver os nye og uanede muligheder, så er vi alligevel underlagt naturen, det kan vi ikke komme udenom. Teknologien har givet os meget, og sikrer os store fremskridt indenfor mange forskellige områder, og den påvirker os mennesker og den måde vi lever i et omfang, som vi måske ikke havde regnet med. Derfor er det vigtigt at huske på, at det skal være os, der styrer og bestemmer over teknologien og ikke omvendt. Teknologien er tiltænkt som et positivt redskab og hjælp til menneskets, den må aldrig komme til at styre os og bestemme og ændre os. Så vi skal være bevidste omkring vores forbrug af it, og i hvilket omfang vi bruger den, lade den hjælpe os men ikke stresse og styre os, så tænk over det.